logo
3

Chúng tôi chuyên Bán bàn phím laptop chính hãng các dòng :
Apple – HP – Compaq – Lenovo – Dell – IBM – Sony – Acer – Asus – Gateway – Emachine … 
Chính hãng, giá rẻ, mới 100% và BH 6T -12T.

(Lưu ý: Những model có trên bảng báo giá là những model thông dụng thường hư hỏng, những model khác không có trên bảng báo giá, quý khách hàng vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 0919.261.139 chúng tôi sẽ báo giá ngay lập tức! )

TÊN SẢN PHẨM GIÁ VND BẢO HÀNH
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X450 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS P450 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X401 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X452 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A450 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K450 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X402 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S400 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K451 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S451 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F402 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X451 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X453 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS R455 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS W419 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K455 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F455 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS Y483 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS R409 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X44 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A42 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A43 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K43 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K42 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS N82 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X84 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A84 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A83 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS P43 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X35 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UL30 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X550 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS P550 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A550 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F501 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS Y581 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F550 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS R510 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X551 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K550 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K501 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S550 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X502 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X551 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K56 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X553 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F502 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F551 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS D550 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F554 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F555 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X555 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K553 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K555 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A555 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS W509 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS W519 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS Y583 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X503 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP K46 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP S46 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS U46 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K45 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K55 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X55 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS R400 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A45 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A85 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A55 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS N73 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS U57 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS U43 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS U33 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K53 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K52 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K40 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X8A 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A40 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS U80 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS U81 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X83 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A8000 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS M51 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K50 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP K60 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K51 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K73 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A53 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS G53 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS G53 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS G72 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS G51 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS N53 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X53 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX331 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS N71 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX490 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS N55 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX410 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX430 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS G50 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS G71 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS M50 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S530 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S430 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS U56 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS U52 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S410 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS F80 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S510 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X82 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS E203 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X510 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X507 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X452 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X405 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS E402 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS MINI 1015 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS MINI X101 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX303 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX31 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX30 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX21 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S330 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS TP330 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS TP500 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS TP505 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X200 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X202 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X201 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X301 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X501 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS EPC 1000 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS EPC 700 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X541 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS A556 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X441 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS GL552 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS S551 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X556 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X454 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X455 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS TP300 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X554 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS TP550 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS E200 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS X540 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS TP501 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS K401 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS TP301 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX360 280/350 12 THÁNG
BÀN PHÍM LAPTOP ASUS UX305 280/350 12 THÁNG

* Nếu bạn băn khoăn về giá, với VI TÍNH THIÊN ÂN bạn sẽ quên đi nỗi lo về giá.
* Liên hệ để được tư vấn: 

 

Sản phẩm cùng loại

Ý kiến bạn đọc

Đặt Mua Trực Tiếp

Giá luôn tốt nhất

Bạn vui lòng nhập đúng thông tin đặt hàng gồm: Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ để chúng tôi được

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.