logo
3

Hỗ trợ và tư vấn thαy màn hình Laptop Dell Chính Hãng :0919 261 139
Chúng tôi chuyên Thαy Màn Hình Laptop Dell Chính Hãng các dòng :
Vostro - XPS - Inspiron - Pricision

STT TÊN SẢN PHẨM GIÁ VND CHỦNG LOẠI
1 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N4010 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
2 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N4030 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
3 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N4110 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
4 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N4050 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
5 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3420 1.150K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
6 Màn Hình Laptop Dell Vostro 2421 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
7 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3421 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
8 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N5010 1.090K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
9 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N5110 1.090K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
10 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3460 1.150K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
11 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3560 1.090K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
12 Màn Hình Laptop Dell Vostro 5460/5470 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
13 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3421 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
14 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3521 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
15 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3458 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
16 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3558/5558 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
17 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3459 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
18 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3559/5559 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
19 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3451 800K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
20 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3551 900K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
21 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3442 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
22 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3443 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
23 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3542 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
24 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3543 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
25 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 14-3000 1.100K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
26 Màn Hình Laptop Dell Vostro A840/1014 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
27 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5423 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
28 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5547 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
29 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5548 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
30 Màn Hình Laptop Dell Latitude 6420 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
31 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6430 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
32 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3450 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
33 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3550 1.090K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
34 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5521/5537 1.290K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
35 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6410 CALL 0919.261.139 Màn 14.0 Led Dày 30 Pin
36 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6400 800K Màn 14.1 Wide Gương
37 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6520 900K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
38 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6530 900K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
39 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6440 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
40 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3360 1.490K Màn 13.3 Slim 40 Pin
41 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 14R 1.150K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
42 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 15R 1.090K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
43 Màn Hình Laptop Dell Latitude 3440 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
44 Màn Hình Laptop Dell Latitude 3540 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
45 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3437 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
46 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 15-3000 1.100K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
47 Màn Hình Laptop Dell Vostro 5480 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
48 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3520 900K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
49 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1440 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
50 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3400 800K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
51 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3500 900K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
52 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1464 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
53 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1564 850K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
54 Màn Hình Laptop Dell Vostro 1400 800K Màn 14.1 Wide Gương
55 Màn Hình Laptop Dell Vostro 1500 800K Màn 15.6 Wide Gương
56 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3567 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
57 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3467 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
58 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7559 Full Hd 1.590K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin Full Hd
59 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5468 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
60 Màn Hình Laptop Dell Vostro 5560 900K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
61 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3541 900K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
62 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3441 800K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
63 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7437 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
64 Màn Hình Laptop Dell Insporon 7537 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
65 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1525 800K Màn 15.6 Wide Gương
66 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1425 700K Màn 14.1 Wide Gương
67 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5567 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
68 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3468 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
69 Màn Hình Laptop Dell Vostro 5568 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
70 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5520 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
71 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3462 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
72 Màn Hình Laptop Dell Latitude 6530 Full Hd 1.690K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin Full Hd
73 Màn Hình Laptop Dell Latitude 6540 Full Hd 1.690K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin Full Hd
74 Màn Hình Laptop Dell Latitude 6540 1.190K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
75 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7240 1.490K Màn 12.5 Led Slim 40 Pin
76 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7440 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
77 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7440 Full Hd 1.590K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin Full Hd
78 Màn Hình Laptop Dell Vostro 5459 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
79 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5459 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
80 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3576 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
81 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3578 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
82 Màn Hình Laptop Dell Latitude 3450 1.290K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
83 Màn Hình Laptop Dell Latitude 3440 1.090K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
84 Màn Hình Laptop Dell 14-3000 Series 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
85 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5570 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
86 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5570 Full Hd 1.490K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin Full Hd
87 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7566 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
88 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7566 Full Hd 1.490K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin Full Hd
89 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5442 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
90 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5440 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
91 Màn Hình Laptop Dell Inspiron E5450 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
92 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5542 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
93 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5447 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
94 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5448 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
95 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 15-3000 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
96 Màn Hình Laptop Dell Inspiron P47F 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
97 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3551 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
98 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3552 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
99 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3576 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
100 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3568 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
101 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3568 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
102 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3537 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
103 Màn Hình Laptop Dell Vostro 2420 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
104 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6430S 1.090K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
105 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5420 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
106 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5420 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
107 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5421 800K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
108 Màn Hình Laptop Dell Vostro 1510 800K Màn 15.4 Wide Gương 30 Pin
109 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3300/V3300 1.290K Màn 13.3 Led Slim 40 Pin
110 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 15-5000 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
111 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5470 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
112 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5570 Full Hd 1.690K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin Full Hd
113 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5520 900K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
114 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1420/1421 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
115 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5530 900K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
116 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3558 990K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
117 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 13Z-N311Z 1.290K Màn 13.3 Led Slim 40 Pin
118 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 14Z-N411Z 1.190K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
119 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3546 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
120 Màn Hình Laptop Dell Vostro 1088 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
121 Màn Hình Laptop Dell Xps 13-L321 CALL 0919.261.139 Cụm Màn Cảm Ứng 13.3 Full Hd
122 Màn Hình Laptop Dell Xps 12-9Q23 CALL 0919.261.139 Cụm Màn Cảm Ứng 12.5 Full Hd
123 Màn Hình Laptop Dell Xps 13-9343 CALL 0919.261.139 Cụm Màn 13.3 Full Hd
124 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7270 1.590K Màn 12.5 Led Slim 30 Pin Full Hd
125 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5368 Full Hd 3.500K Cụm Màn Cảm Ứng 13.3 Full Hd
126 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5378 Full Hd 3.500K Cụm Màn Cảm Ứng 13.3 Full Hd
127 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7447 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
128 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7548 CALL 0919.261.139 Cụm Màn Cảm Ứng 15.6 Full Hd
129 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5577 1.490K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin Full Hd
130 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7559 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
131 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7470 Full Hd 1.350K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
132 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5480 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
133 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7460 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
134 Màn Hình Laptop Dell Xps 14-L421X 3.900K Cụm Màn 14.0 Full Hd
135 Màn Hình Laptop Dell Xps 15-L521X 4.000K Cụm Màn 15.6 Full Hd
136 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7373 3.500K Cụm Màn Cảm Ứng 13.3 Full Hd
137 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7353 3.500K Cụm Màn Cảm Ứng 13.3 Full Hd
138 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7378 3.500K Cụm Màn Cảm Ứng 13.3 Full Hd
139 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7568 CALL 0919.261.139 Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
140 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7567 Full Hd 1.490K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin Full Hd
141 Màn Hình Laptop Dell Vostro 15 3546 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
142 Màn Hình Laptop Dell Xps 13-L322X CALL 0919.261.139 Cụm Màn Cảm Ứng 13.3 Full Hd
143 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N7110 1.590K Màn 17.0 Led Dày 40 Pin
144 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7560 1.590K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
145 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7250 1.390K Màn 12.5 Led Slim 40 Pin
146 Màn Hình Laptop Dell Latitude E3480/E3490 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
147 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 15R 7520 1.590K Màn 17.0 Led Dày 40 Pin
148 Màn Hình Laptop Dell Latitude E3540 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
149 Màn Hình Cảm Ứng Dell Inspiron 11-3158/3157 2.500K Màn Cảm Ứng 11.6 Led 40 Pin
150 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7466/P78G 1.590K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin Full Hd
151 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3446 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
153 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 15Z-5523 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
153 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 14 5439 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
154 Màn Hình Laptop Dell Vostro 1450 900K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
155 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3531 900K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
156 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3452 900K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
157 Màn Hình Cảm Ưng Laptop Dell 5579 Full Hd 1.490K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin Full Hd
158 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6430U 1.090K Màn 14.0 Led Slim 40 Pin
159 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7558 CALL 0919.261.139 Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
160 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5457 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
161 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6330 1.390K Màn 13.3 Led Slim 40 Pin
162 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6320 1.390K Màn 13.3 Led Slim 40 Pin
163 Màn Hình Laptop Dell Latitude E3330 1.390K Màn 13.3 Led Slim 40 Pin
164 Màn Hình Laptop Dell Xps L501X 1.190K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
165 Màn Hình Laptop Dell Xps L502X 1.190K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
166 Cụm Màn Hình Cảm Ứng Laptop Dell Precision M3800 4.700K Cụm Màn Cảm Ứng 15.6 Full Hd
167 Cụm Màn Hình Cảm Ứng Laptop Dell Precision M5510 4.700K Cụm Màn Cảm Ứng 15.6 Full Hd
168 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5510 1.090K Màn 15.4 Wide Gương 30 Pin
169 Màn Hình Laptop Dell Latitude E6510 1.090K Màn 15.4 Wide Gương 30 Pin
170 Cụm Màn Hình Cảm Ứng Laptop Dell Xps 9560 4.900K Cụm Màn Cảm Ứng 13.3 Full Hd
171 Màn Hình Laptop Dell Studio 1435 800K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
172 Màn Hình Laptop Dell Studio 1440 1.090K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
173 Màn Hình Laptop Dell Studio 1450 1.090K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
174 Màn Hình Laptop Dell Xps 15Z-L511Z 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
175 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5550 1.190K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
176 Màn Hình Laptop Dell Xps 14Z-L412Z 3.500K Cụm Màn 14.0 Full Hd
177 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5540 1.190K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
178 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5576 1.190K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
179 Màn Hình Laptop Dell Studio 1555 1.090K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
180 Màn Hình Laptop Dell Studio 1558 1.090K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
181 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 15-7000 Series 1.100K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
182 Màn Hình Laptop Dell Latitude E3470 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
183 Màn Hình Laptop Dell Latitude E4300 1.490K Màn 13.3 Led Slim 30 Pin
184 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N3010 1.590K Màn 13.3 Led Dày 40 Pin
185 Màn Hình Laptop Dell Precision M4600 1.090K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
186 Màn Hình Laptop Dell Precision M4700 Full Hd 1.490K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin Full Hd
187 Màn Hình Laptop Dell Precision M4800 Full Hd 1.490K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin Full Hd
188 Màn Hình Laptop Dell Gaming G3 3579 Full Hd 1.690K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin Full Hd
189 Màn Hình Laptop Dell Precision M6700 Full Hd 2.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin Full Hd
190 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7577 Full Hd 1.690K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin Full Hd
191 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1764 1.790K Màn 17.0 Led Dày 40 Pin
192 Cụm Màn Hình Cảm Ứng Laptop Dell Xps 9350 4.700K Cụm Màn 13.3 Full Hd
193 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7450 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
194 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7470 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
195 Màn Hình Laptop Dell Vostro 5570 1.290K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin
196 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3520 900K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
197 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5748 2.400K Màn 17.3 Led Slim 40 Pin Full Hd
198 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3721 2.400K Màn 17.3 Led Slim 40 Pin Full Hd
199 Màn Hình Laptop Dell Vostro 1440 1.090K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
200 Màn Hình Laptop Dell Vostro 3555 800K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
201 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7347 3.500K Màn 13.3 Full Hd Cảm Ứng 30 Pin
202 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7348 3.500K Màn 13.3 Full Hd Cảm Ứng 30 Pin
203 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1425 800K Màn 14.1 Wide Gương
204 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5030 900K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
205 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 1570 900K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
206 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 11-3135 2.900K Màn 11.6 Cảm Ứng
207 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 11-3137 2.900K Màn 11.6 Cảm Ứng
208 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 11-3138 2.900K Màn 11.6 Cảm Ứng
209 Màn Hình Laptop Dell Xps 12-9Q33 3.900K Màn 12.5 30 Pin Full Hd
210 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 11-3148 2.500.000 Màn 11.6 Cảm Ứng
211 Màn Hình Laptop Dell Inspiron N5050 900K Màn 15.6 Led Dày 40 Pin
212 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5737 1.790K Màn 17.0 Led Dày 40 Pin
213 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7359 3.500K Màn 13.3 Full Hd Cảm Ứng 30 Pin
214 Màn Hình Laptop Dell Inspiron P57G 3.500K Màn 13.3 Led Slim 40 Pin Full Hd
215 Màn Hình Laptop Dell Vostro 15-3000 1.190K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
216 Màn Hình Laptop Dell Vostro 14-3000 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
217 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7450 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
218 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5435 900K Màn 14.0 Led Dày 40 Pin
219 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 14-7000 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
220 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 7567 1.190K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
221 Màn Hình Laptop Dell Precision M7510 1.690K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin Full Hd
222 Màn Hình Laptop Dell Alienware 13 R3 1.490K Màn 13.3 Led Slim 30 Pin
223 Màn Hình Laptop Dell Alienware 17 R4 1.990K Màn 17.3 Led Slim 30 Pin Full Hd
224 Màn Hình Laptop Dell Inspiron G7 7588 1.690K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin Full Hd
225 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 3476 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
226 Màn Hình Laptop Dell Vostro V5471 1.490K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin Full Hd
227 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5280 1.900K Màn 12.5 30 Pin Led Slim Full Hd
228 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7280 1.900K Màn 12.5 30 Pin Led Slim Full Hd
229 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7290 1.900K Màn 12.5 30 Pin Led Slim Full Hd
230 Màn Hìnhlaptop Dell Vostro 3478 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
231 Màn Hình Laptop Dell Latitude E7480 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
232 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5480 990K Màn 14.0 Led Slim 30 Pin
233 Màn Hình Laptop Dell Latitude E5580 1.190K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin
234 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5579 1.590K Màn 15.6 Led Slim 40 Pin Full Hd
235 Màn Hình Laptop Dell Inspiron 5566 1.090K Màn 15.6 Led Slim 30 Pin

Dịch vụ thαy màn hình Laptop chính hãng của VI TÍNH THIÊN ÂN cam kết với bạn:

 1. Hàng chính hãng, BH từ 6 đến 12 tháng
 2. Khi thαy màn hình bạn chỉ cần thanh toán đúng số tiền báo giá ban đầu, KHÔNG phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác
 3. Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, nhiều kinh nghiệm sẽ CẨN TRỌNG  trong quá trình thαy thế linh kiện. Đảm bảo KHÔNG gây tổn hại đến các bộ phận khác của máy.
 4. Chúng tôi sẳn sàng và vui vẻ mời bạn chứng kiến toàn bộ quá trình thαy thế linh kiện để bạn yên tâm máy tính của mình KHÔNG bị tráo đổi linh kiện.
 5. Với tiêu chí AN TOÀN – AN TÂM – ƯU VIỆT, VI TÍNH THIÊN ÂN luôn phấn đấu mang đến những trải nghiệm công nghệ HOÀN HẢO cho khách hàng. 

* Nếu bạn băn khoăn về giá, với VI TÍNH THIÊN ÂN bạn sẽ quên đi nỗi lo về giá.

     * Liên hệ để được tư vấn: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VI TÍNH THIÊN ÂN
Hotline: 0919 261 139
Website: https://vitinhthienan.vn
Địa Chỉ: 135 Lê Trọng Tấn, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú TP. HCM
Thời gian làm việc: T2 – T7 : 7h30 - 19h30 ( CN 8h - 17h, lễ nghỉ)

 

Sản phẩm cùng loại

Ý kiến bạn đọc

  • Sơn - 2021-09-24 10:59:14Trả lời

   Màn Hình Laptop Dell Gaming 7577 giá bao nhiêu shop

  • Pacesharevn.com - 2021-02-25 18:55:15Trả lời

   Cho mình hỏi giá thay màn hình Dell Latitude E5530 chi phí bao nhiêu shop và tốn thời gian khoảng bao lâu xong 1 cái máy Shop nhỉ ?

  • Hưng - 2020-12-28 17:52:51Trả lời

   Cho mình hỏi thay màn hình dell 3543 15" chính hãng giá nhiêu vậy

  • Nghĩa - 2020-04-16 11:17:42Trả lời

   Mình cần thay màn hình dell Inspiron 5520 -15.6 fun HD + Ron màn hình giá bn

  • Tuấn - 2020-04-10 11:05:58Trả lời

   Cho hỏi bên mình có thay màn hình dell 5459 ko ah

  • Toàn - 2019-11-23 11:36:47Trả lời

   Dạ cho em hỏi giá thay màng hình dell latitude E6430 bao nhiêu ạ bao gồm cả tiền công , tiền bảo hành lun ạ

  • Đăng - 2019-09-18 17:28:30Trả lời

   màn hình dell precision m4800 giá nhiêu shop

   • Huỳnh Trọng - 2019-09-18 17:36:19Trả lời

    Màn hình thươnf giá 1tr2 bạn nha, màn hình full hd giá 1tr6 bạn.

Đặt Mua Trực Tiếp

Giá luôn tốt nhất

Bạn vui lòng nhập đúng thông tin đặt hàng gồm: Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ để chúng tôi được

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.