logo

Hỗ trợ và tư vấn thay mainboard laptop Dell :0919 261 139

Chúng tôi chuyên Thay mainboard laptop
chính hãng các dòng :
Apple – HP – Compaq – Lenovo – IBM – Sony – Acer – Asus – Gateway – Emachine … 
lấy liền, giá rẻ, mới 100% và BH 12T 1 đổi 1.

(Lưu ý: Những model có trên bảng báo giá là những model thông dụng thường hư hỏng, những model khác không có trên bảng báo giá, quý khách hàng vui lòng gọi cho chúng tôi theo số : 0919 261 139 chúng tôi sẽ báo giá ngay lập tức! )

TÊN SẢN PHẨM GIÁ VND BẢO HÀNH
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON N4010 VGA SHARE 1.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON N4110 VGA SHARE 1.300.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON N4110 VGA RỜI 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON N5010 VGA SHARE 1.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON N5110 VGA SHARE 1.400.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON N5110 VGA RỜI 1.600.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON N4030 VGA SHARE 1.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3558 VGA SHARE 2.700.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3458 VGA SHARE 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5559 VGA RỜI 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5559 VGA SHARE 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5547/5548 VGA RỜI 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5547/5548 VGA SHARE 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3459 VGA SHARE 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3459 VGA RỜI 3.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 2421 VGA SHARE 1.900.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3421 VGA SHARE 2.100.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3521/5521 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3442/3443/3542/3543 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3541 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7559 VGA RỜI 3.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5468 VGA RỜI 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3520 VGA SHARE 1.400.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3559/3459 VGA SHARE 2.900.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON N4050 VGA RỜI 1.300.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 14-3000 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3551 VGA SHARE 1.700.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3451 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5558 VGA RỜI 3.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5558 VGA SHARE 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3558 VGA RỜI 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 15-3000 2.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 14R 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 15R 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3467 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3567 VGA SHARE 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5567 VGA SHARE 3.000000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5458 VGA RỜI 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7457 VGA RỜI 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3552 VGA SHARE 1.700.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7359 VGA SHARE 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7352 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7260 VGA SHARE 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3148 VGA SHARE 2.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7347 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3147 VGA SHARE 2.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7568 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7353 VGA SHARE 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3153 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7460 VGA RỜI 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7560 VGA RỜI 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5368 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7548 VGA RỜI 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3568 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7348 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3559 VGA RỜI 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3468 VGA RỜI 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7547 VGA RỜI 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7537 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3437/5437 VGA SHARE 2.400.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5537 VGA SHARE 2.400.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5537 VGA RỜI 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3537 VGA SHARE 2.400.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5421 VGA SHARE 2.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3531 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7437 VGA SHARE 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7737 VGA RỜI 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3446 VGA SHARE 2.400.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5542 VGA RỜI 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5447 VGA SHARE 2.300.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIORN 5548 VGA SHARE 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5748 VGA SHARE 2.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5749 VGA RỜI 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5568 VGA SHARE 3.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5378 VGA SHARE 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5570 VGA SHARE 3.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5523 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3138 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 3162 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 5458 VGA RỜI 2.900.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL INSPIRON 7349 VGA SHARE 3.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5460 VGA SHARE/ RỜI 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5470 VGA SHARE/ RỜI 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5480 VGA SHARE/ RỜI 2.800.000 VND 12 THÁNG
MANIBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5459 VGA RỜI 3.900.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5459 VGA SHARE 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 3460/3560 VGA RỜI 2.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5560/5570 VGA RỜI 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5468 VGA RỜI 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5568 VGA RỜI 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 3568 VGA SHARE 1.900.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 2420 VGA SHARE 1.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 3558 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 3446 VGA RỜI 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6420 VGA SHARE/RỜI 1.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6430 VGA SHARE/RỜI 1,500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6440 VGA SHARE/RỜI 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE 3570/3470 VGA SHARE 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE 3450/3550 VGA SHARE 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE 3540 VGA SHARE 3.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E7470 VGA RỜI 3.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E7270 VGA SHARE 3.300.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E5470 VGA SHARE 3.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E5550 VGA SHARE 4.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E5570 VGA SHARE 4.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6520 VGA SHARE 1.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6530 VGA SHARE 1.600.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E5530 VGA SHARE 1.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E5250 VGA SHARE 3.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E7310 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E5450 VGA SHARE 4.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E7450 VGA RỜI 4.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E3440 VGA SHARE/RỜI 2.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E3540 VGA RỜI 3.500.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6320 VGA SHARE 1.400.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6330 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6230 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E5510 VGA SHARE 1.200.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE 3330 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E7440 VGA SHARE 2.000.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E6440 VGA SHARE 1.800.000 VND 12 THÁNG
MAINBOARD LAPTOP DELL LATITUDE E7240 VGA SHARE 2.500.000 VND 12 THÁNG

* Nếu bạn băn khoăn về giá, với VI TÍNH THIÊN ÂN bạn sẽ quên đi nỗi lo về giá.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VI TÍNH THIÊN ÂN
* Liên hệ để được tư vấn: 

TRUNG TÂM SỬA CHỮA LAPTOP

Chuyên: Sửa Chữa LapTop - Macbook - PC
Hotline: +0919.261.139
Website: https://vitinhthienan.vn
Địa Chỉ: 135 Lê Trọng Tấn, P Sơn Kỳ, Q Tân Phú TP. HCM 
Thời gian làm việc: T2 – T7 : 7h30 - 19h30 ( CN 8h - 17h, lễ nghỉ)

Sản phẩm cùng loại

Ý kiến bạn đọc

    • Quangtranpleiku@gmail.com - 2019-06-04 22:21:59Trả lời

      MAINBOARD LAPTOP DELL VOSTRO 5460 VGA SHARE/ RỜI

    • Mai văn Trường - 2019-03-06 21:10:46Trả lời

      Tôi cần thay main máy Dell Inspiron 5378 Core I7 Hoac I5 the he 7 Xin Báo giá và thời hạn bảo hành. truongmv@gmail.com

Đặt Mua Trực Tiếp

Giá luôn tốt nhất

Bạn vui lòng nhập đúng thông tin đặt hàng gồm: Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ để chúng tôi được

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ trong giây lát!.